Zemědělství

Zemědělství

V současné době prochází zemědělství rozvojem a tradiční malá rýžová políčka soukromých zemědělců se mění ve velké lány. Mezi hlavní vývozní artikly mimo rýže patří čaj, káva, kakao a kaučuk.