Vodní elektrárny

Vodní elektrárny

Kombinace výstavby vodních elektráren a rozvoj vodního hospodářství ve Vietnamu je velice důležitý k ochraně, využití a rozvoji vodních zdrojů a k ochraně před škodlivými účinky vod, například povodněmi. S výstavbou přehrad souvisí i rozvoj rybářství a zemědělství.

Naše společnost disponuje projekty dvou hydroelektráren. Jsme pověřeni zajistit zhotovitele, včetně projektového financování. Investorem je státní společnost a celý projekt je jištěn státní zárukou podle norem OECD.