Tepelné elektrárny

Tepelné elektrárny

V současnosti je jedním z hlavních úkolů VSR zajistit dostatek elektrické energie. Vzhledem k tomu, že země disponuje velkými zásobami antracitu, je naplánováno postavit více než deset tepelných elektráren. Předpokládaný výkon každé z těchto elektráren je 2400 MW.

Naše společnost disponuje projekty dvou tepelných elektráren. Jsme pověřeni zajistit zhotovitele, včetně projektového financování. Investorem je státní společnost a celý projekt je jištěn státní zárukou podle norem OECD.