Ropná rafinerie

Ropná rafinerie

V souvislosti s těžbou ropy je nutné postavit celý komplex závodů na zpracování ropy.

Ropná rafinerie je petrochemický závod, kde se ropa upravuje a dále zpracovává. Vyrábějí se zde ropné produkty, jako je silniční benzín, nafta, lehké a těžké topné oleje, letecký petrolej a letecký benzin a další suroviny.

Ložiska ropy jsou často vzdálená od místa spotřeby. Rafinerie se proto budují v blízkosti míst spotřeby, nejlépe u mořských přístavů a velkých řek. Kde to není možné, dopravuje se surovina do rafinerií ropovody.