Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství

Spolupracujeme s předními stavebními společnostmi ve Vietnamu, které se postupně vypracovaly ve velké stavební koncerny a jsou schopné spolupracovat na realizaci výstavby jakýchkoliv projektů od mrakodrapů, developerských projektů až po energetiku. V oblasti pozemního stvavitelství vyhledáváme hlavně investory pro výstavbu dálnic, čističek odpadních vod, spaloven, nemocnic, letišť a přístavních doků.