Petrochemický průmysl

Petrochemický průmysl

Vietnam v současné době investuje do rozvoje těžby a zpracování ropy a plynu. Hledá investory, kteří mají zájem na vytvoření společných podniků. Naše poradenská a konzultační společnost je připravená, zájemcům o vstup do Vietnamské socialistické republiky, být svými znalostmi místního prostředí, nápomocna k úspěšnému vstupu na vietnamský trh v oblasti petrochemického průmyslu. Mezi významné společnosti zabývající se petrochemickým průmyslem patří vietnamská společnost PETROVIETNAM. / www.pvn.vn