Hải Phòng

 

 

 

 

 


Jednání s vedením města Hai Phong.

Hai Phong je jedno z klíčových průmyslových center Vietnamu. V Hai Phongu je  jeden z nejdůležitějších námořních přístavů celé Indočíny.Na základě jednání byl sepsán a podepsán dokument, ve kterém jsme byli seznámeni s možnostmi investic do rozvoje města.