Financování projektů

Financování projektů

Projekty jsou financovány a realizovány

1. Dle platných mezinárodních zákonů a podmínek OECD.

2. Zákonů o zamezení dvojího zdanění.

3. Ochraně investic na základě uzavřených dvojstranných dohod mezi USA, EU, RF a Vietnamem.

4. Státních garancí nebo garancí  předních vietnamských bank.

5. Equita.