Petrochemický průmysl

Pozemní stavitelství

Energetický průmysl

O společnosti

Vietnam

Financování projektů

VÁŠ PARTNER PRO VIETNAM

                           

Při oficiální návštěvě  České republiky, představitelů  VBF - VCCI  VSR  dne  23.12. 2015, došlo k podpisu RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI mezi  VFB - VCCI / VIETNAMSKÁ KOMORA OBCHODU A PRŮMYSLU /  a společnosti LOBRACE s.r.o.  Tímto aktem se stala LOBRACE s.r.o. autorizovaným partnerem VBF - VCCI.

VFB - VCCI si klade za cíl rozvíjet, chránit a podporovat podniky, které přispívají k hospodářskému rozvoji země. Zajišťuje hospodářskou a vědeckou spolupráci mezi Vietnamem a dalšími zeměmi. VFB - VCCI působí podle zákonů VSR, za podpory a dohledu státu. Plní úkoly zadané státem.

  VCCI-LKDNV

                   

   www.vcci.com.vn 

                          

   

Investiční nabídky

Naše společnost se stává významným mostem pro investiční a realizační společnosti, které mají zájem o financování a realizaci projektů ve Vietnamské socialistické republice. Disponujeme projekty garantovanými státem.

Projekty

Disponujeme projekty garantovanými státem, v následných oblastech :

  • Disponujeme projekty dálnic, mostů, dálničních křížení, tunelů a výstavby silnic. Veškeré projekty jsou garantované státem a financovány podle platných zákonů a pravidel OECD.

   Dálnice

  • Vietnam je zemí, kde je velice silné proudění vzduchu a tím se nabízí využití větru na výrobu elektrické energie. Je plánováno postavit mnoho větrných parků jak v horách, tak zejména při pobřeží Jihočínského moře. Větrná energie je označení ...

   Větrné elektrárny

  • Vietnam je zemí s obrovskými nalezišti ropy v moři. Celá oblast Jihočínského moře je velmi bohatá na ropu. Vietnam potřebuje vystavět ropovody, závody na zpracování ropy, produktovody, zásobníky na ropu a ropné produkty.

   Těžba ropy v moři

  • Ve Vietnamu byla zahájen výstavba solárních elektráren. Jsme schopni zajistit projekty výstavby solárních elektráren.. Způsob výstavby BOO a BOT.

   Solární elektrárny

  • V současné době prochází zemědělství rozvojem a tradiční malá rýžová políčka soukromých zemědělců se mění ve velké lány. Mezi hlavní vývozní artikly mimo rýže patří čaj, káva, kakao a kaučuk.

   Zemědělství

  • V souvislosti s těžbou ropy je nutné postavit celý komplex závodů na zpracování ropy. Ropná rafinerie je petrochemický závod, kde se ropa upravuje a dále zpracovává. Vyrábějí se zde ropné produkty, jako je silniční benzín, nafta, lehké a ...

   Ropná rafinerie

Úspěch

Úspěch je pozitivní výsledek snahy jednotlivce nebo skupiny o dosažení určitého cíle. Úspěch znamená úplné, nebo alespoň částečné dosažení plánovaného cíle. Opakem úspěchu je neúspěch.

Úspěch ale může být relativní v čase – tedy to, co se jevilo jako úspěšné, se může v průběhu času jevit jako neúspěšné a naopak. Kromě toho se může jednat i o subjektivní dojem" to, co se jeví někomu jako úspěch, jinému člověku se může zdát neúspěšné a naopak.

Posuzování úspěšnosti není tedy nikdy zcela absolutní a vždy záleží na hledisku pozorovatele a na celkové společenské situaci.

Go Top